Consell Escolar

 

 

 CLAUSTRE  Maria del Mar Seguí, Tomeu Serra, Cati Poquet, Rafel Moll, Fca Joana Moragues, Bàrbara Serra, Margalida Amer, Jero Soler.
 PARES  Cati Moragues, Antònia Ramis, M. Magdalena Alorda, Francisco Ramos, Francisca Puig.
 PERSONAL NO DOCENT  Antònia Martorell
 AJUNTAMENT Maria del Carmen Martínez